Tjänster

Felsökning/Analys

Att hitta fel i en värmepumpsanläggning kräver vida perspektiv och god förståelse för områdena El, vatten,ventilation,kyla och styrsystem.

Med min erfarenhet av samtliga områden ger jag en kostnadseffektiv felsökning oavsett om det är en anläggning på 6kw eller 600kw

Reparation/underhåll

En värmepump går fler timmar än man tror och givetvis är dessa maskiner inte underhållsfria och kommer behöva både reparationer och service. intervall beror på storlek, historik och förutsättningar men längre än var 5e år tycker jag inte man skall vänta.  

Vi har kompetenser för att göra alla typer av underhåll och reparationer i anknytning till värmepumpar. 

Driftsättning och Sakkunnig

Många av de installatörer ,entrepenörer och förvaltare ser en trygghet i att jag hjälper dem i följande tre steg:

– Kontroll av underlag före installation

– Inspektion och guidning under installation

– Driftsättning och sakkunnig under samordnad provning          och besiktning

Installation

Installationer gör vi men bara i mån av tid.

Vi håller oss till utbyte av frånluftvärmepumpar och i enstaka fall berg och luftvatten men för det mesta tycker vi att de installatörer vi samarbetar med tar hand om dessa jobben istället.